YWAM KBH

YWAM København er et dynamisk fællesskab, som har arbejdet på dets nuværende projekter og tjenester siden 2012. Vi har et hjerte for at se vækkelse i vores by, at Gud må røre menneskers liv og at leve sammen i nært fællesskab, hvad enten vi er medarbejdere, frivillige eller én, som bare har interesse i de aktiviteter, der foregår i YWAM København. Vores arbejde her har flere aspekter og inkluderer tjenester i discipelskab, bøn og lovsang, seminarer samt sjove “community nights”, der er åbne for alle!

SOLI DEO GLORIA

Gud har givet os muligheden for at leje en bygning ved navn Soli Deo Gloria i hjertet af København. Lige nu bruger vi den som et sted til at samle mennesker, bede og lovsynge og modtage outreach-teams. Vi har mange drømme for fremtiden, og Gud har talt om, at stedet vil være et fyrtårn i byen. Vi har etableret et bøns- og lovsangsfællesskab og vi har planer om at åbne en YWAM-café. Derudover drømmer vi om at se en DTS etableret i byen. Og meget mere!

Vi har et bederum i huset, som er åbent for hele byen. Det er et sted fuldstændigt dedikeret til Guds nærvær, til at søge Hans ansigt og til at bede for København, Danmark og nationerne.

BEDERUM

YWAM NIGHTS

En gang hveranden måned mødes vi til fællesskab, lovsang og et opmuntrende ord. YWAM Night er en tid, hvor vi kommer sammen som fællesskab og en fantastisk måde, hvorpå nye mennesker kan komme i forbindelse med YWAM København. Der er altid en dejlig atmosfære og kage!

Hver mandag aften mødes vi fra 19.00 til 21.00 i Soli Deo Gloria for at lovsynge og bede. Det er en tid, hvor vi drager nær til Gud, og hvor vores passion og brand for Jesus bliver vækket. Vi søger Hans nærvær og inviterer andre mennesker ind i det. Du kan komme og synge dit hjerte ud til Gud, bede på dine knæ eller sidde med din Bibel og notesbog. Kom til en aften hvor vi lovsynger Jesus og nyder Hans nærvær.
Vi arbejder på at få flere med i vores fællesskab og dermed have flere af disse samlinger om ugen.

PRAYER & WORSHIP NIGHTS

Følg os for at holde dig opdateret om vores arrangementer og tjenester.