Succes i 2024

Succes i 2024

Af Barbara Connor, YWAM Malaga

Følgende er et uddrag fra en artikel offentliggjort på European Leaders’ Learning Communitys hjemmeside i december 2023. Oversat af Mette Rønfeldt Poulsen (Red.)

Dengang jeg var teenager i gymnasiet, havde jeg en lærer, der plejede at sige: “Hvis du ikke sigter efter noget, får du sandsynligvis ingenting.” Han var en troende, og derfor anvendte han denne filosofi på sin åndelige vækst såvel som på andre områder af sit liv og arbejde. Denne enkle udtalelse gjorde indtryk på mig og tilførte mit teenagesind et dybt ønske om at være strategisk og bære frugt for Herren. Jeg var ikke vokset op i en kristen familie, og jeg havde ikke været troende ret længe, ​​men jeg vidste af hele mit hjerte, at jeg ikke ønskede, at mit liv skulle opnå “ingenting” for Guds rige. Fra da af, som 15- eller 16-årig, begyndte jeg en livslang rejse med at være strategisk i at opdage og følge Guds vilje for alle mulige områder af mit liv.

Strategiske tider med Gud
Én af måderne, hvorpå dette ønske om vækst og at bære frugt kom til udtryk i praksis var, at jeg planlagde forskellige “checkpoints” i løbet af året, hvor jeg tog mig tid til at sætte personlige mål og evaluere dem, jeg havde arbejdet på for de foregående par måneder. Starten på et nyt år var et oplagt tidspunkt for en af ​​disse “strategiske tider” med Gud – ikke i den traditionelle betydning at lave “nytårsforsætter”, men snarere ved at planlægge en længere stilletid med min himmelske Fader, en tid at bede, søge hans vilje og hans prioriteter for det kommende år. Mens jeg lyttede til hans stemme og reflekterede over mine egne drømme og håb for den kommende tid, ville jeg bruge tid på at skrive praktiske mål for de næste par måneder ned.

At lave SMARTE mål
Du er måske bekendt med begrebet SMART-mål. Afhængigt af hvor du læser det, står SMART for specific, measurable, attainable, relevant and time-bound (da: specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte, red.)… eller andre lignende ord. Når du udtrykker dit mål på en måde, der er specifik nok til at blive målt, er du bedre i stand til at evaluere om du har succes, og kan foretage de nødvendige justeringer undervejs.

Jeg tror aldrig, jeg havde hørt om SMART-mål, da jeg var teenager, men på en eller anden måde vidste jeg instinktivt, eller jeg opdagede af erfaring, at det at skrive ned: “Jeg vil læse min Bibel fem gange om ugen i 10 minutter,” ville give et meget bedre resultat end at sige: “Jeg vil læse mere i min Bibel i 1975.” (Ja, så gammel er jeg. Sandsynligvis satte jeg mig selv personlige mål, før du blev født!)

Jeg opdagede som månederne gik, at det at have mål med en deadline og mål der blev udtrykt klart og specifikt nok til at blive målt, ikke kun sandsynliggjorde succes og vækst, men viste sig at være motiverende snarere end nedslående. Det er en fantastisk følelse at se dig selv gøre fremskridt!

Mål der fører til konsistent udvikling
Mange af mine tidlige mål var rettet mod mit forhold til Gud. De handlede om hvor meget af Bibelen jeg ville læse og hvor meget tid jeg dagligt ville bruge i bøn eller tilbedelse. Årtier senere sætter jeg stadig mål for at hjælpe mig med at vokse eller være konsekvent i mine åndelige rytmer året igennem. Ét af mine 2023-mål involverede for eksempel forbøn for en række mennesker, som jeg ønskede at bede for regelmæssigt. Det var et ret beskedent mål snarere end et stort, ambitiøst et. Jeg fordelte de forskellige personer på forskellige dage i ugen: nogle familiemedlemmer om mandagen, et par af mine ikke-kristne naboer om tirsdagen, nogle kristne venner om onsdagen, mine YWAM-kollegaer om torsdagen… Jeg udvalgte tidsrummet, hvor jeg gik tur med min hund om morgenen; Jeg brugte tiden til at bede for personerne på min liste. Nogle dage bad jeg i 20 minutter, mens jeg andre dage kun bad i otte eller ti minutter – Det lyder ikke af meget, men når man lægger det sammen, opdager man, at man har brugt en time eller to i bøn om ugen for de mennesker, som Gud havde lagt på ens hjerte. Det ville ikke vinde mig nogen “årets forbeder”-pris, men jeg var konsekvent og trofast, og det var bestemt bedre end at love at bede og aldrig få det gjort. Hvor ofte siger vi til nogen: “Jeg vil bede for dig”, og så sker det bare ikke, fordi vi ikke fik det planlagt?

Vækst for ånd, sjæl og krop
Når det kommer til personlige mål, finder jeg det altid nyttigt at tænke på alle de forskellige områder af mit liv. “Åndelige”-mål handler om bøn, Bibelen og mit forhold til Gud. “Sjælelige”-mål handler om at læse, studere, lære et sprog eller udfolde mine evner indenfor en hobby. “Kropsmål” har at gøre med sund kost, at få nok søvn eller nok motion.

En proces året igennem
At sætte mig mål i begyndelsen af ​​hvert nyt år og evaluere mine fremskridt hver tredje eller fjerde måned er blevet en livsvane for mig – noget jeg startede som teenager, fulgte med ind i voksenlivet, ind i mit arbejdsliv og ind i mit engagement som missionær i YWAM. Ved slutningen af ​​hvert år elsker jeg at se tilbage på hvad Gud har gjort, se, hvordan jeg er vokset og har udviklet mig i de forskellige områder af personlige mål og mål i min tjeneste/arbejdsliv. Nogle gange er der også fiaskoer – mål, der ikke er lykkedes af den ene eller anden grund – men det generelle mønster er en opmuntrende tendens med succes og vækst.

Vækst i relationer
Én af de ting jeg har lært undervejs er, at relationelle mål også er vigtige. I anden halvdel af mit liv har jeg opdaget hvor stor en forskel det gør at tænke mere specifikt over, hvordan jeg gerne vil være en bedre tante for min niece eller en kærlig og omsorgsfuld datter for min ældre mor. Jeg skal være lige så bevidst omkring min rolle som søster eller ven, som jeg ville være med min rolle som skoleleder eller teamleder (i YWAM red.).

Kom godt i gang med at sætte mål
Hvis du aldrig har gjort dette før eller hvis du måske har tænkt, at det at sætte mål ikke rigtig er noget, der passer til din personlighed, så lad mig opfordre dig til at give det en chance og være strategisk med Gud allerede i begyndelsen af dette nye år.

1) Tænk over dit personlige liv – krop, sind, følelser, ånd – og hvordan du ønsker at vokse i hvert af disse områder.

2) Identificér en håndfuld roller, der er vigtige for dig – personlige relationelle roller og ikke kun i din tjeneste (eller profession, red.) – og hvad du gerne vil se ske på de områder af dit liv.

3) Når du har besluttet dig for nogle store, overordnede mål, som du gerne vil nå i det kommende år. Vælg så kun to eller tre områder, som du gerne vil fokusere på i løbet af den næste måned. Skriv mindre handlingstrin ned – “SMART”-mål der er specifikke, opnåelige og målbare i løbet af et par uger.

Det er mindre sandsynligt, at vi får succes, hvis vi forsøger at arbejde på et dusin mål på samme tid. Tag ikke mere i munden end du kan gabe over. Du kan vende tilbage til din liste efter et par uger og beslutte, hvilke andre områder du vil prioritere i de følgende måneder.

Eventyret 2024
Lad os ikke være mennesker, der sigter mod “ingenting” i 2024. Ville det ikke være forfærdeligt at afslutte året uden en klar fornemmelse af hvor vi er på vej hen og uden mulighed for at evaluere, om vi faktisk er vokset og har udviklet os i årets løb? Lad mig invitere dig med på det eventyr, det er at være strategisk og sætte personlige mål for det nye år, der venter forude. Lad os med Guds hjælp være de bedste, vi kan være i de roller og visioner, som han har betroet os.

Hvem er forfatteren?

Barbara Connor er født i Skotland, men har levet det meste af sit liv i andre dele af verden.
Hendes tid i YWAM strækker sig over fire et halvt årti – hovedsageligt i Vesteuropa og i det sydlige Afrika.
Hun elsker at coache eller vejlede ledere i mission rundt om i verden. Barbara nyder at lære og tilbede på flere forskellige sprog, se film, læse bøger eller gå tur med hundene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA