STANDARD FOR COMMUNITY LIVING

YWAM Danmark er for kristne der har forpligtet sig til Missionsbefalingen (Matthæus 28,18-19).

DU vil få en god, udbytterig og udfordrende tid hos os. Vi bestræber os på at hjælpe dig vokse som en Jesu discipel, og vi ser frem til at have dig her.

Det at være discipel af Jesus indebærer at tage ansvar for dit liv og din adfærd. Det indebærer at leve en Gudfrygtig livstil der kan være et forbillede for andre. Som vi kan læse i Bibelen, er der retningslinjer for vores måde at leve på som er tydeligt beskrevet og ikke til diskussion, så som de ti bud.

Der er imidlertid andre områder, der er knapt så skarpt definerede. Det er her vi kan møde ”kulturelle synder” som Paulus skriver om i Romerbrevet kapitel 14. Han beskriver her situationer som, afhængigt af hvor vi hver især er fra og hvordan vi er blevet opdraget, kan anses for at være synd af andre. Vi ved, at det kun er Gud der kan dømme hjerterne, men afhængig af vores baggrund og opvækst og af hvad vores forældre, præster eller andre åndelige autoriteter har lært os, kan disse områder være ret så følsomme.

Nedenfor er her nogle af vores standarder for den måde vi lever på som fællesskab (”Community Living”) ud fra hvordan vi læser Bibelen.

 

Alkohol, stoffer og tobak

Omkring 90 % af de evangeliske kristne i Verden (Afrika, Asien og Nord- og Sydamerika) anser det ikke for tilladt for kristne at drikke alkohol eller at anvende nogle former for tobak. Ofte i disse kulturer er brug af alkohol eller tobak anset som et tegn på at vedkommende enten ikke kender Gud eller er frafalden. Gud har velsignet YWAM Danmark med mennesker fra mange forskellige kulturer, kirkeretninger og baggrunde, og det er vigtigt for os som familie at vise forståelse, tage hensyn og ære hinanden i vores opførsel og samtaler.

I din tid her i Danmark og på outreach beder vi dig derfor leve på en måde, der vil tage hensyn til de 90 %. Uanset hvad din personlige overbevisning måtte være, vil vi bede dig om ikke at drikke nogen form for alkohol eller bruge nogen form for tobak i den tid skole varer. Det er ikke vores mål at lave en masse regler, men at leve og udvise kærlighed og respekt for andres overbevisninger og deres værdi som kristne medmennesker. Derfor, i det tilfælde du har et alkohol- eller tobaksforbrug vil vi bede dig om at afvikle det inden du kommer til YWAM Danmark.

Brug af alkohol eller tobak i skoleforløbet kan give anledning til hjemsendelse for egen regning. Brug af illegale stoffer er naturligvis strengt forbudt, og vil medføre hjemsendelse for egen regning. Hvis du er afhængig af stoffer beder vi dig søge professionel hjælp og sende en ansøgning om at komme på DTS på et senere tidspunkt.

 

Eksklusive venskaber

DTS ere n særlig tid for dig hvor du kan fokusere på Gud og opbygge gode venskaber fra begge køn der vil være ikke bare for tre eller seks måneder, men for livet. Vi er alle fra forskellige baggrunde og kulturer og vi har forskellige behov for og opfattelser om hvad venskaber er. For at bevare fokus skolen igennem beder vi om at man ikke starter et kæreste-forhold eller venskaber hvor du kun kan/vil være sammen med én anden elev/medarbejder. Vi ønsker et sundt miljø hvor elever trygt kan få gudfrygtige venskaber uden al forvirringen der opstår med flirten og datingkultur eller kliker. Den tid du tilbringer på skolen er en tid du sætter af og en fantastisk investering der vil have indflydelse på dig resten af dit liv. Derfor er der ikke plads til problemer med venskaber.

Hvis du kan forpligte dig til ikke at indtage alkohol eller anvende tobak og ikke at have eksklusive venskaber under hele skolens forløb, overholder du vores Standarder for Community Living. Hvis du har spørgsmål eller hvis du er usikker på betydningen af noget i dette dokument, så kontakt os endelig på dts@ywam.dk.

 

Regler for god opførsel

Vi forventer at alle elever optaget på University of the Nations (UofN) er helhjertede kristne, hvis målsætning er at give Gud ære med deres liv. Derfor har skolen og dens medarbejdere store forventninger til hver elev. UofNs uddannelsesopbygning kræver både koncentration og engagement i studierne da det akademiske indhold for hver enkelt studieretning og skole er på niveau med adskillige traditionelle universitetsstudier.

Kristen karakter-udvikling er en integreret del af vores uddannelsesforløb og et central vedvarende mål for UofN. Derfor forventer vi at vores studerendes adfærd vil afspejle bibelske standarter. Kompromis med den akademiske integritet, herunder snyd og plagiering, enhver påviselig overtrædelse af bibelske standarder eller af lokale Community Living retningslinjer, hvor skolen afholdes samt enhver overtrædelse af landets love, herunder regler for visum og immigration, kan lægges til grund for disciplinære tiltag eller bortvisning.