GENERALFORSAMLING

26. september klokken 19 på Sjellebro er du inviteret til den årlige generalforsamling i YWAM Danmark. 
Vi serverer en god kop kaffe/te og kage. Skriv gerne til 60764703 at du kommer, så sørger Mette for at der er nok kage!

Punkter på dagsordenen
Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning til godkendelse
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Indkomne forslag skal sendes til formand Henrik Thomsen senest onsdag 4. september på ywam@ywam.dk