DEN EVANGELISKE FRIKIRKE I SAMARBEJDE MED YWAM DENMARK
LØRDAG D. 30. OKTOBER, KL. 10.00 TIL 15.00 (DØRENE ÅBNES 9.30)
MARIAGERVEJ 117, 8920 RANDERS NV
PRIS: 75,-
Unge voksne født i midten af 80’erne og fremefter har et udgangspunkt, hvor de eksemplevis spørger “Hvad hjælper dette mig?” eller “Hvad er der i dette for mig” fremfor “Er dette sandheden?”. De er optaget af og har brug for fællesskab og relevans, de er optaget af relationer, de er optaget af åbenhed/gæstfrihed og at ting er vedvarende, og de er optaget af at ting skal være autentiske.
Hvis vi som kirke vil være relevante for – og være i stand til at nå – nuværende og kommende generationer, må vi prøve at forstå deres udgangspunkt, spørgsmål og smerte, håb og potentiale.
PROGRAM
09.30 : Ankomst, mulighed for en kop ”stå-kaffe”
10-12 : Forstå samtiden session 1 v. Ruth Perrin
12-13 : Pause med sandwich og netværk
13-15 : Forstå samtiden session 2 v. Ruth Perrin
Dr. Ruth Perrin
Ruth Perrin har mere end 25 års erfaring med kirke og tjeneste, primært med studenter og unge voksne og har opnået hendes doktorgrad ved at researche deres tro.
Ruth er en dynamisk og engageret kommunikator med en passion for den næste generations discipelskab. Hun arbejder som freelance foredragsholder, forfatter og researcher og er tilknyttet St. John’s College, associeret medlem af staben i King’s Church i Durham og en del af undervisningsfakultet for Westminster Thelogical Centre.
Læs mere om Ruth og hendes arbejde her:
ruthperrin.net