EN ARBEJDSTEOLOGI

EN ARBEJDSTEOLOGI

De første par år efter jeg forlod YWAM på fuld tid, følte jeg, at det arbejde jeg ikke lavede i kirken eller YWAM var spild af min tid og uden værdi, fordi jeg ikke arbejdede for Herren. Det var min tankegang. Heldigvis har jeg gennem Helligånden, Bibelen, bøger, seminarer og lange samtaler med mange mennesker udarbejdet min “arbejdets Teologi”. Nu ved jeg, som Paulus udtrykker det i Kolossenserbrevet 3,23 “Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker.”

Selvom det står meget tydeligt her i Bibelen, var det af en eller anden grund ikke det, jeg hørte i kirken. Der var vægten lagt på gudstjeneste og tjeneste/mission. Det er selvfølgelig meget vigtige ting, men som jeg opdagede, er de kun en del af Guds drøm for mig, eller måske skulle jeg sige hans drøm for hans skabelse.

På de første sider af Bibelen kan vi læse hvordan Gud skabte menneskeheden i sit billede. 1. Mosebog 1,27 “Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.”

Og han skabte os med en hensigt; 1. Mosebog 1,28 “Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«” Og 1. Mosebog 2,15 “Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den.” Læs også Salme 8,5-8.

Ud fra disse og andre passager forstår vi, at Gud skabte os for at tage vare på det, han har skabt for os – ikke bare tage os af det, men også arbejde med det. Som jeg forstår det handler det om at udvikle. Som Tim Mackie fra The Bible Project beskriver “…det inkluderer også voksende familier, som bliver til nabolag. Så skaber de fællesskaber, hvor folk skal arbejde og tage sig af hinanden og bygge virksomheder og byer, der vil udvide sig til nye steder og så videre.” (Fra  The Bible Projects video “Image of God”.

Flere steder i Bibelen bruges ordet “Avodah” både om “arbejde” og “tilbedelse”. “Seks dage skal du arbejde” (avodah). – 2. Mosebog 34,21.

“Mennesket går ud til sin gerning og arbejder, (avodah) til det bliver aften” – Salme 104,23 forfatterens fremhævelse. “Gå til Farao og sig: Dette siger Herren: Lad mit folk gå, så de kan dyrke (avodah) mig.” – 2. Mosebog 7,26 forfatterens fremhævelse. “Jeg og mit hus vil tjene (avodah) Herren.” forfatterens fremhævelse. – Josva 24,15.

Dette var en øjenåbner for mig. Min gudstjeneste er ikke kun i kirken søndag morgen, men også mandag-fredag ​​på arbejdet. At tage sig af og udvikle det, Gud har givet mig (dvs. os), er ligesom at synge “Oh store Gud” i kirken. For mig, der arbejder som computerprogrammør, er det ikke kun et spørgsmål om at tjene penge til at forsørge min familie, men også en måde at avoda Gud og bruge de gaver, han har givet mig. De programmer, jeg laver, hjælper andre med at udføre deres arbejde hurtigere og nemmere, en del af udviklingen og væksten af ​​vores samfund.

Som rabbiner Michael Strassfeld udtrykker det “Arbejde er ikke kun en nødvendig del af livet, det er en form for tjeneste for verden, for resten af ​​menneskeheden og for Gud. Det er meningen, at vi skal være til tjeneste, at være partnere med Gud i den igangværende skabelse af verden.” (Fra “A Book of Life: Embracing Judaism as a Spiritual Practice”)

Når vi ser på listen over troende i Hebræerbrevet 11 ser vi at næsten alle er arbejdende mennesker; hyrder, tjenere, politiske ledere, bønder osv. Vi hører kun om timer eller dage af deres liv. Det får mig til at tænke på, hvad laver de resten af ​​tiden? Abraham levede 175 år. Der er 11 kapitler i 1. Mosebog om ham med højdepunkter fra hans liv. Vi kan forestille os, ud fra historierne, at han må have været en god forretningsmand, hyrde, samfunds- og militærleder. Han gjorde dagligt hvad der skulle gøres, og dermed avodah Gud.

Det samme med Israel. De var en nation af arbejdere, ikke munke, og Gud ønskede, at de skulle være et eksempel for andre nationer på hvordan man lever i enhed og fred, arbejder, skaber sammen og får fremgang (shalom) og avodah Gud. Den lov, som Gud gav dem, skulle ikke være en byrde, men en velsignelse så de ville vide, hvordan de skulle leve sammen.

Salme 67,1-2 “Gud være os nådig og velsigne os, han lade sit ansigt lyse over os, så din vej kendes på jorden og din frelse blandt alle folkene.” På samme måde skal vi som kristne også tilbede og tjene Gud gennem vores arbejde og den måde, vi lever vores dagligdag på. Matt 5,16 “Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.” Tit. 2,7 “i al deres færd, og vær selv et forbillede i gode gerninger. I din undervisning skal du være ufordærvet og agtværdig.”

Det fantastiske er at Gud ønsker at hjælpe os, ligesom han gjorde for Bezalel.

I 2. Mosebog 31,3 og 35,31 fortælles om, hvordan Gud fylder Bezalel, søn af Uri, med sin Ånd til at udføre kunstnerisk arbejde.

Gud har givet os sin Ånd, og “Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse” Gal. 5,22-23a

Jeg har fundet at i mit liv både derhjemme og på arbejdet, det er meget vigtige egenskaber.

London Institute for Contemporary Christianity (LICC) har lavet en fantastisk serie, de kalder “6M People” (https://licc.org.uk/ourresources/6m-people/). Den handler om hvordan Åndens frugt udleves i menneskers liv på arbejde og hjemme.

Min arbejdsteologi? Jeg har fundet ud af, at det bunder i det, Scot McKnight kalder “The Jesus Creed” – “Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.‹  Dernæst kommer: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ Intet andet bud er større end disse” – Mark 12,29-31

Hvis jeg virkelig kan udleve dette og andre med mig, sikken en verden det ville være!

HVEM ER MARK STEWART

Born and raised in the USA, came to Denmark in 1977 at age 19 to take a Discipleship Training School (DTS) & School Of Evangelism (SOE), met a Danish girl, and got married in 1979. Now we have three grown-up kids and five grandkids. After my SOE, I worked full-time for Youth with a Mission (YWAM) for three and a half years. Since 1989 I have worked for a labor union in their IT-department. Been on the YWAM Denmark board for 20 years, King’s Kids leader for 11 years, guest teacher on DTSs in Denmark, India & Nepal.

References & Resources:

https://tifwe.org/avodah-a-life-of-work-worship-and-service/

https://bibleproject.com/explore/video/image-of-god/