invitation til årsmøde

Fredag d. 24. september kl. 17:30 – 21:30

på Sjellebro

YWAM Danmark inviterer til YWAM night efterfulgt af generalforsamling og årsmøde.

Program for aftenen:

17.30: Aftensmad
19.00: YWAM night
20.15: Kaffe og kage
20.30: Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

  • Velkomst
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forslag til godkendelse
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være modtaget af formanden, Henrik Thomsen, inden den 3. september. Forslag bedes sendes til ywam@ywam.dk.

Har man lyst er man velkommen til at komme og spise med helt gratis kl. 17:30. Med hensyn til madlavning, så har vi brug for at vide hvor mange vi bliver. Derfor bedes I tilmelde jer senest den 20. september via e-mail til ywam@ywam.dk.

Efter aftensmaden har vi YWAM night, vi starter med lovsang og derefter vil vi dele om mission og give et indblik i muligheder for outreach med YWAM Denmark hen over efterår og sommer.  Desuden vil vi dele om Hands & Feet DTS som starter den 16. september 2021.